Funeral 2016

Projekt Slovak Funeral 10. - 12. novembra 2016 - poďakovanie
 

Iniciátor výstavy Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, člen európskej organizácie EFFS, a celosvetovej organizácie FIAT-IFTA a Expo Center Trenčín - hlavný usporiadateľ - pripravili a úspešne zavŕšili tretí ročník medzinárodnej kontraktačno - predajnej výstavy

Slovak Funeral 2016


Poďakovanie za jej bezchybný priebeh, za prezentáciu tak zanedbávanej oblasti akou pohrebníctvo na Slovensku nesporne je, patrí všetkým vám vystavovateľom, bez ktorých by nebolo možné ju pripraviť, ďalej patrí poďakovanie všetkým účinkujúcim, prednášajúcim, všetkým, ktorí pridali svoju ruku k dielu a či už v menšej alebo väčšej miere prispeli fyzicky, materiálne i duševne k jej obsahu.

Na tomto mieste by sme chceli zvlášť poďakovať účastníkom Súťaže vo výkope hrobov, ktorí svojou účasťou zviditeľnili náročnosť nášho povolania. Majiteľom firiem i súťažiacim vyslovujeme úprimnú vďaku.   
 
Poďakovanie patrí i Stredným odborným školám, ktoré absolvovali v rámci sprievodného programu súťaž pri tvorbe venca, ikebany a výzdoby urny. Vedeniu všetkých  škôl ešte raz touto formou ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti.
 
Následné slová vďaky sú určené usporiadateľom Slovak Funeral 2016, vedeniu i všetkým pracovníkom Expo Center Trenčín. Myslíme si, že môžeme smelo hovoriť i za všetkých vystavovateľov. Stretli sme sa s pochopením, starostlivosťou nielen pri príprave našich jednotlivých výstavných priestorov, ale tešili sme sa pozornosti i po zatvorení brán výstaviska. Neformálne sa porozprávať na recepcii pri vynikajúcom pohostení padlo všetkým veľmi dobre a poskytlo nám priestor nadviazať užšie vzťahy, v mnohých prípadoch to viedlo ku otvorenejšej komunikácii s veľmi kladným prínosom. Ešte raz ďakujeme.
 
Slovak Funeral 2016 splnil očakávania zo strany iniciátora, organizátora a dúfame, že aj zo strany vystavovateľov. Už dnes sa tešíme na stretnutie s vami i pri organizovaní a konaní ďalšieho pokračovania úspešnej výstavy Slovak Funeral. 

Priebeh súťaže z roku 2014 v článku Slovensko vyhralo výkonom 5,12 metrov kubických zeminy za 95 minút!


 

trencin_plan_vystaviska_2_500px

       Plán výstaviska Expo Center Trenčín

Platí pre rok 2016


Rozhodli sme sa preto vás osobne informovať o stave príprav ďalšieho ročníka, čo viac, ponúkame vám možnosť predbežnej nezáväznej rezervácie možných výstavných priestorov, poprípade nám môžete napísať vaše individuálne požiadavky, či už na ubytovanie, sprievodný program, kultúrne vyžitie, športové aktivity. To všetko sa budeme snažiť zabezpečiť k vašej spokojnosti.

Stačí len vyplniť nižšie uvedený formulár, kde budete špecifikovať svoje predstavy. V spolupráci s Expo Center Trenčín vaše požiadavky posúdime, následne sa vám ozveme a spoločne preberieme ďalší postup.
 
Organizačné pokyny pre výstavu a prihláška ku stiahnutiu