Magazín

Iniciátor a organizátor projektu Slovak Funeral, Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb je zároveň vydavateľom svojho magazínu pod názvom Slovenské pohrebníctvo.

SP_09_2013_obalkaTlačená forma. Tento úspešný projekt bol pozastavený na konci roku 2017. Aktuálne obsahoval:
Obsahovo zahŕňa nielen celú oblasť súvisiacu s pohrebným odvetvím, ale prináša aj zaujímavosti, komentáre a reportáže z diania na Slovensku, v Európe, i tie, ktoré sa čo len vzdialene dotýkajú záujmovej oblasti. Preto môžete v magazíne nájsť rady ako postupovať pri prihlasovaní motorových vozidiel, ako správne ošetrovať kameň, rady pre občanov i miestne samosprávne orgány, reportáže z výstav, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, úspešnými firmami, históriu i súčasnosť našich cintorínov, pripravované akcie na Slovensku a v zahraničí. Venujeme sa záhradnej architektúre v súvislosti s cintorínmi, slovo majú primátori miest, v manuáli pre pozostalých sa dočítate o tom, ako postupovať v istých životných okamihoch.

Nevyhýbame sa ani reklame a inzercii. U nás nájde svoje miesto a adekvátny priestor podľa svojich predstáv a možností každý klient. Vieme flexibilne reagovať i na neobvyklé požiadavky. Jeho tlačená forma vychádza štvrťročne, je zdarma distribuovaný firmám a podnikateľom (najmä pohrebným službám, výrobcom, poskytovateľom služieb), ďalej skupinám z radov občanov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú či už v rámci svojho biznisu alebo to vyplýva z ich pracovných povinností. Ide o domovy seniorov, hospice, matriky, úrady verejného zdravotníctva, súdnolekárske pracoviská, miestne úrady, magistráty, starostom, primátorom a pod.. Magazín je distribuovaný najmä na Slovensku, v menšej miere má svojich odberateľov v Česku, Maďarsku, Rakúsku a Poľsku. Svojou špecifikáciou, je jediným magazínom v Slovenskej republike a zatiaľ i v Českej republike.

Od roku 2018 sme prešli na internetovú verziu.

Internet
Magazín mal a naďalej aj má svoju internetovú verziu, miesto si našiel na úspešnom portáli www.pohrebnictvo.sk ktorý je zrkadlovým obrazom už vydaných ročníkov, obohatený o ankety, vyhľadávač služieb z oblasti pohrebníctva a informácie o dianí v Slovenskej asociácii pohrebných a kremačných služieb.

Ak máte záujem pozrieť si internetový portál Slovenského pohrebníctva, kliknite sem www.pohrebnictvo.sk