Slovak Funeral 2012

Historicky prvá medzinárodná kontraktačno-predajná výstava SLOVAK FUNERAL 2012 zameraná na oblasť pohrebníctva sa uskutočnila v dňoch 8. – 10. novembra na trenčianskom výstavisku.

IMG_4770_500px


Po kliknutí na obrázky sa vám zobrazia v max. rozlíšení

IMG_4827_500pxÚlohu moderátora slávnostného otvorenia výstavy prijal slovenský herec a krstný otec časopisu Slovenské pohrebníctvo Ivan Vojtek Tuli mladší. Ako v príhovore uviedol predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž, hlavným cieľom výstavy bolo ukázať najnovšie trendy v odbore. Podobné podujatia sú bežné v Paríži, v Bologni, vo Varšave či v Riede. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli a nebáli sa ukázať svoje výrobky. Ďakujem tiež Ing. Emilovi Dobiášovi, ktorý sa nás ujal, pretože ešte donedávna všetko spojené so smrťou a umieraním bolo v tomto ponímaní na Slovensku doslova tabu “ povedal „otec výstavy“ L. Stríž.

IMG_4814_500pxVysoký záujem o podujatie prekvapil aj organizátorov, a tak mnohí účastníci pri slávnostnom otvorení stáli. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Expo Center Trenčín Ing. Emil Dobiáš priznal, že organizovanie výstavy nebolo jednoduché: „Som nakoniec veľmi rád, že toto podujatie vzniklo práve u nás v Trenčíne. Dúfam, že na Slovensku vytvoríme tradíciu takéhoto podujatia.“ Svoje produkty a služby prišlo do Trenčína ukázať vyše 30 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Nemecka.IMG_4820_500pxGarantom výstavy bol hlavný hygienik Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH., ktorého na podujatí zastupovala vedúca Odboru hygieny a životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR Ing. Katarína Halzlová, MPH. „Myslím si, že sa podarila veľká vec, pretože v priebehu niekoľkých rokov sa profesia, na ktorú sa mnohí pozerajú zo zvláštneho uhla, dostala na vysokú úroveň. Som presvedčená, že aj táto výstava prispeje k zviditeľneniu tejto profesie a zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb na Slovensku,“ uviedla v príhovore Ing. Halzlová, ktorá taktiež zdôraznila, že výstava sa uskutočnila vďaka Slovenskej asociácii pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS).

Odborné prednášky
IMG_4997_500pxPre odbornú ale aj širokú verejnosť boli pripravené odborné prednášky. Už celé desaťročia stojíme pred otázkou, kam má vôbec smerovať ďalšia záhradno-architektonická tvorba pietnej zelene. Ing. Denisa Halajová, PhD. prednášala práve o záhradnej architektúre na cintorínoch. Po nej hovoril o manipulácii so zosnulými a možných rizikách prenosu infekčných chorôb MUDr. Tibor Bokor. Pokračoval Ing. Ján Vlček o evidencii hrobových miest a pasportizácii cintorínov. Na záver predseda SAPaKS Ladislav Stríž prednášal o pohrebnom zákone č. 131/2010 Z. z. a postavení starostov miest a obcí v praxi.
 
Lafeta i pohrebné koče
IMG_4950_500pxNa výstave mohli návštevníci vidieť vojenskú lafetu vďaka účasti zástupcov Vojenského historického múzea Piešťany, ale aj zrenovované pohrebné koče s koníkmi, ktoré v istých časových intervaloch vyrážali do ulíc Trenčína. Na podujatí sa tiež súťažilo o najkrajšiu expozíciu výstavy. Prebehla aj súťaž stredných škôl v aranžovaní. Sprievodné podujatia dopĺňal profesionálny smútočný orchester s vlastnou tvorbou, ktorú predstavil skladateľ a interpret z Japonska.IMG_5058_110px IMG_4966_110px
IMG_4899_110px IMG_4798_110px
Zobraziť fotogalériuViac fotografií vo fotogalérii deň po dni
Späť na Projekt
 

Odkazy na ostatné ročníky

Slovak Funeral 2018
Slovak Funeral 2016
Slovak Funeral 2014