Slovak Funeral 2018

Videá z výstavy
Výstava Slovak Funeral a Kamenár 2018 v krátkom videu.
 
Redakcia Slovenského pohrebníctva oslovila viacerých vystavovateľov s cieľom priblížiť vám ich sortiment.
Novinkou na výstave Slovak Funeral 2018 bola Eiwa, strom života od firmy Memory Crystal. Zhovárame sa s riaditeľom Daliborom Novákom.

Na výstave Slovak Funeral a Kamenár 2018 vyhodnotila porota v zložení Pavol Hozlár, Ladislav Stríž a Zdenka Lelkešová tradičnú súťaž o najkrajšiu - najpútavejšiu expozíciu.

Tento rok získali ocenenie vystavovatelia z floristiky, kamenárstva i umeleckého spracovania skla.

Na výstave Slovak Funeral 2018 sme navštívili najzaujímavejšie expozície.

Predstavujeme novinky a zaujímavosti.

Na výstave Slovak Funeral 2018 sme navštívili expozíciu firmy zaoberajúcou sa výrobou pracovných odevov pre pohrebné služby.
Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb - SAPaKS v spolupráci s výstaviskom Expo Center Trenčín organizovala štvrtý ročník medzinárodnej kontraktačnej výstavy SLOVAK FUNERAL 2018. Súčasťou bol aj tretí ročník medzinárodnej súťaže vo výkope hrobov, ktorý sme spoločne organizovali s partnermi z Českej republiky, Poľska a Maďarska.

Cieľom súťaže bolo priblížiť verejnosti náročnú prácu „hrobárov“ pri výkone svojho povolania, ktoré vykonávajú za každého počasia a neraz za sťažených geologických podmienok. Na štart sa tak 8. 11. 2018 postavilo 14 dvojčlenných tímov z radov profesionálov. Amatérov - 5 dvojčlenných družstiev priviedla na súťaž redakcia rádia Anténa Rock, ktorá bola zároveň mediálnym partnerom celej akcie. Úlohou bolo v čo najkratšom čase vykopať hrobové miesto podľa špecifikácie poroty. Jednalo sa o klasický jednohrob štandardných rozmerov – dĺžka 200cm, šírka 80cm, hĺbka 160 cm. Hodnotila sa rýchlosť, kvalita, presnosť.

Zvuk klaksónu odštartoval začiatok súťaže a družstvá začali s výkopom na vopred vylosovaných miestach. Ako prví zahlásili ukončenie výkopu kopáči z bratislavskej organizácie Marianum, za nimi nasledovalo družstvo z PS Patrik Blažo a ďalšie dve družstvá z Maďarska, PS Pekar Slovensko a z Poľska. Po uplynutí 1:55 hod  boli výkopové práce zastavené a ku slovu sa dostala hodnotiaca porota zložená zo zástupcov všetkých zúčastnených krajín V4. Po zhodnotení všetkých kritérií určili poradie víťazov z radov profesionálov.

Profesionáli - umiestnenie:
  • Miesto – PS Patrik Blažo, Boleráz, SR, Jozef Petrovič a Lukáš Polák
  • Miesto – Székesfehervár – Város gondoksák, HU, Hersog Tamás, a Mizd Tamás
  • Miesto – Csongrád Megyei Kedeleti Kft., HU, Krucsai Zolt a Szucs László<
Pamätnú plaketu získali od poroty víťazi prvého ročníka (2014), ktorí prišli opäť aj tento rok súťažiť v tejto náročnej disciplíne, Pavol Herák a Marek Rigo, Bratislava SR.

Amatéri - umiestnenie:
  • Miesto – Tomáš Grman a Miloš Dobrík, záštita rádio Anténa Rock
  • Miesto – Braňo Waclav a Ľuba Tomášiková, záštita rádio Anténa Rock
  • Miesto – Peter Rosenberg a Ján Vlček, záštita rádio Anténa Rock


Odkazy na ostatné ročníky

Slovak Funeral 2016
Slovak Funeral 2014
Slovak Funeral 2012