Obsah výstavy

Výstava z oblasti pohrebníctva v sebe zahŕňa množstvo služieb a produktov, ktoré sa tak ako v iných odvetviach menia s ohľadom na požiadavky doby a technické možnosti. Prinášame krátky prehľad toho, čo by na výstave nemalo v žiadnom prípade chýbať a čo očakávajú odborníci z oblasti ale aj laická verejnosť. Väčšinu toho už našli i na minulých výstavách Slovak Funeral. Veríme, že ďalší ročník bude ešte bohatší a ešte úspešnejší.  


Po kliknutí na obrázky sa vám zobrazia v max. rozlíšení


Výroba
Rakvy, truhly, prezentácia výroby rakiev a príslušenstva
Doplnky na schránky posledného odpočinku, čalúnenie, madlá, ozdoby
Prezentácia nových trendov v tvaroch truhiel
Prezentácia použitia nových materiálov použitých k výrobe
Prezentácia keramických urien a urien z tradičných i netradičných materiálov
  IMG_5065_500px
    Slovak Funeral 2012

Obce, organizácie
Chladiace zariadenia pre domy smútkov, pohrebné služby a zdravotnícke zariadenia
Pasportizácia hrobov na cintorínoch
Vybavenie domov smútku a sakrálne predmety
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia
Softvérové produkty pre správu cintorínov, obce
Moderné kremačné pece a ich vybavenie
Technika pre výkopové práce a pre špeciálne činnosti
Ekológia na cintorínoch
Cintorínska architektúra
  Amsterdam-493_500px
    Cintorínska architektúra

Poisťovne
Poistenie pohrebných nákladov
Poistenie náhrobných stavieb
Životné poistenie
Cestovné poistenie
  IMG_5023_500px
    Slovak Funeral 2012

Preprava
Letecká preprava pozostatkov
Pozemná preprava pozostatkov
Motorové a špeciálne vozidlá na prepravu zosnulých
Prestavby pohrebných vozidiel
Ostatné spôsoby prepravy pozostatkov
  IMG_414_letisko_500px
    Letisko M.R. Štefánika Bratislava

Pohrebné služby
Chladiace zariadenia pohrebné služby
Vozíky, prepravné pomôcky, úložné, prenosné zariadenia
Zariadenia pre potlač stúh
Softvér a hardvér pre výrobu smútočných oznámení
Rekonštrukčná technika
Uniformy, obleky, doplnky
Ochranné odevy, pomôcky, hygiena
Tanatopraktika
Smútočná hudba, technika, nástroje, softvér
  IMG_5054_500px
    Slovak Funeral 2012 - prepravné pomôcky

Občania
Spomienkové predmety, výroba, predaj
Náhrobné kamene
Čistiaca technika na kameň, pomníky, ošetrovanie
Moderné pomníky
Výzdoba hrobov
Elektronicky vybavené miesta posledného odpočinku
Virtuálne cintoríny
  pamatecni sklo 2012 233
    Popol zaliaty v skle

Floristika
Vence, kytice, ikebany
Umenie floristiky
Viazanie, ozdoby, stuhy
Nové trendy, používanie nových prvkov
Výzdoba smútočných priestorov
Výzdoba spoločenských miestností pre pohrebné hostiny
  IMG_4931_500px
    Floristika

Kameň
Kamenárska fotokeramika, doplnky na hroby
Písmomaliarstvo
Kameňosochárstvo
Špeciálne prípravky pre exteriér – kamenárstvo
Stroje a zariadenia na spracovanie kameňa
Gravírovanie do kameňa
Kamenné urny
Kolumbáriá
  IMG_8609_500px
    Gravírovanie

Záhradnícke služby
Starostlivosť o hroby
Pietna zeleň
Rastliny a dreviny na cintorínoch
Celoročná starostlivosť o hrobové miesta
Výrub stromov
Zemné práce, príprava hrobových polí
Ostatné
  IMG_9986_500px
    Výzdoba hrobov

Späť hore