Slovak Funeral

Z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku sa výstava Slovak Funeral 2020 ruší. Konať sa nebude ani medzinárodná súťaž vo výkope hrobov.


Slovak Funeral je názov podujatia, ktoré prvýkrát prebehlo na Slovensku v roku 2012. Ide o kontraktačno - predajnú výstavu s medzinárodnou účasťou z oblasti pohrebníctva a oborov súvisiacich s touto oblasťou. Výstava Slovak Funeral 2012 mala veľký ohlas a to nielen zo strany odbornej verejnosti, ale aj zo strany občanov, pritiahla pozornosť médií, navštívili ju zástupcovia miest a obcí, starostovia a primátori, záujem prejavili i štátne inštitúcie, Úrady verejného zdravotníctva. Druhý ročník prebehol o dva roky neskôr. Bol rovnako úspešný a ešte viac navštevovanejší. Pozrite si hodnotenie Slovak Funeral 2014.
Po kliknutí na obrázky sa vám zobrazia v max. rozlíšení
 
europa2_male
Trenčín v srdci Európy
Mesto Trenčín, kde výstava prebieha je takmer v samom srdci Európy. Jeho geografická poloha ho predurčuje ako miesto pre stretávanie sa všetkých blízkych stredoeurópskych krajín. Česko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina, tí všetci to majú k bodu výstavy takmer rovnako ďaleko, podobne ako aj ostatné vzdialenejšie krajiny. Rozloha týchto štátov vrátane Slovenska je 1 221 000 km2, počet obyvateľov činí 119,7 milióna, a Slovensko, mesto Trenčín sa nachádza v ich strede.


Táto poloha neznamená len geografickú výhodu, ale čo je dôležitejšie, ide o spojenie západnej Európy s východnou. Všetky výstavy konané v Európe sa zameriavajú jednosmerne na západný trh. Slovak Funeral v Trenčíne ojedinele prepája západný a východný sektor, obidve strany si majú čo ponúknuť a obohatiť tak nielen svoju ponuku, ale následne pomáhajú vniesť do služieb ich účastníkov atraktivitu a nové prvky.

Slovak Funeral 2012, 2014, 2016 vysoko predčil očakávania zo strany iniciátora, organizátora i vystavovateľov. To je neklamným signálom, že sme sa vydali správnou cestou, z ktorej už ustúpiť (alebo sa nej zastaviť) nechceme a ani nemôžeme. Projektom Slovak Funeral sme sa zaradili medzi ostatné krajiny Európy, ktoré podobnými výstavami dávajú najavo vyspelosť kultúry a povedomia národa, kde kult života a smrti je akceptovaný dlhoročnou históriou.

Slovak Funeral 2018. Na výstave bol prakticky kompletný sortiment, ktorý je potrebný pre činnosť podnikateľov v pohrebníctve. Súčasťou výstavy boli odborníci - kamenári. Ich výstava prebiehala samostatne v susednom pavilóne. Spojenie výstav Slovak Funeral a Kamenár bolo dobrým krokom pre oboch zúčastnených.

„Výstavu hodnotíme z nášho pohľadu ako mimoriadne úspešnú,“ povedal i predseda SAPaKS Ladislav Stríž pre médiá a prítomných. „Nielen svojim prínosom pre oblasť pohrebníctva, ale aj kvôli účasti zahraničných vystavovateľov, ktorých je na tomto ročníku viac ako na predchádzajúcom,“ upresnil v príhovore.

Sledujte stránku www.slovak-funeral.sk i naďalej, tu budeme o prípravách a termíne ďalšieho ročníku informovať v dostatočnom predstihu.


 
SF_dvojkrizSAPaKS
 
logo effs 980 px
  Člen Európskej federácie pohrebných služieb
  
  We Members European Federation
  of Funeral Services
 
logo fiat ifta 980 px
Člen Svetovej federácie pohrebných služieb

FIAT - Fédération Internationale des Associations de Thanatologues
IFTA - International Federation of Thanatologists Associations