Priebeh výstavy 2012

Slovak Funeral 2012 v obrazoch


Jednotlivé priložené albumy sú rozdelené do jednotlivých dní a stručne dokumentujú dianie, ktoré predchádzalo výstavu a jej samotný priebeh.

Ďaleko pred termínom výstavy pracovalo celé vedenie Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb na jej príprave. Výsledkom jej činnosti bola nielen perfektná organizácia podujatia, ale aj reklamná kampaň, ktorá podujatie predchádzala.

V rámci zatraktívnenia obsahu sme požiadli o spoluprácu Vojenský Historický ústav SR, s ktorého pomocou sme získali ojedinelý exponát - originálnu lafetu na ktorej bol vezený prezident ČSSR generál Ludvík Svoboda pri svojej poslednej ceste. Jej inštaláciu si môžete pozrieť už v prvom albume, nazvanom "Príprava výstavy". V ďalších albumoch môžete zhliadnuť zábery zo slávnostného otvorenia výstavy, z odovzdávania cien za najkrajšiu expozíciu i zo súťaže vo floristike, ktorej sa zúčastnili Stredné odborné školy.
 

Titulný obrázok k albumu: Príprava výstavy Slovak Funeral 2012
07.11.2012 - Príprava výstavy Slovak Funeral 2012
Titulný obrázok k albumu: Prvý deň
08.11.2012 - Prvý deň
Titulný obrázok k albumu: Druhý deň
09.11.2012 - Druhý deň
Titulný obrázok k albumu: Tretí deň
10.11.2012 - Tretí deň
Odkazy na ostatné ročníky

Slovak Funeral 2018
Slovak Funeral 2016
Slovak Funeral 2014