Slovak Funeral 2014

Druhý ročník úspešnej výstavy Slovak Funeral 2014 sa konal 6. až 8. novembra na trenčianskom výstavisku Expo Center.
 
vystava 2014 report velke_4123
 
Po kliknutí na obrázky sa vám zobrazia v max. rozlíšení
 
vystava 2014 report velke_4078
Otvorenie výstavy moderuje Ivan Tuli Vojtek, viac fotografií v galérii na konci článku
Úlohy moderátora sa opäť zhostil slovenský herec a krstný otec časopisu Slovenské pohrebníctvo Ivan Tuli Vojtek mladší. Ako v príhovore uviedol predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž, hlavným cieľom výstavy bolo aj tentoraz ukázať najnovšie trendy v odbore. Druhý ročník je svojim spôsobom špecifický tak ako bol ten prvý. "Na každom takomto našom podujatí chceme zaujať niečim novým. Tentoraz to bola súťaž štyroch štátov vo výkope hrobov. Nie je to podujatie pripravené len pre médiá. Chceme týmto spôsobom priblížiť verejnosti našu profesiu. Mnohí sa domnievajú, že pracovníci v pohrebníctve sú "menejcenní". Nie je tomu tak. U nás pracujú skutoční odborníci, ktorí okrem výkopových prác musia mať znalosti z antropológie, hygieny, zdravotníctva, fyziky, stavebníctva, ktoré súvisia s ich povolaním." uviedol Ladislav Stríž
 
IMG_3933
Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia štátu, viac fotografií v galérii na konci článku
Vysoký záujem o podujatie tentoraz neprekvapil. Výstave predchádzala konferencia štátov V4 o pohrebníctve pod názvom "Právo na ľudskú dôstojnosť". Jej hlavným cieľom bola koordinácia zúčastnených štátov v prístupe voči partnerom krajín Európy, organizovaných v podobných záujmových spoločenstvách a byť im rovnocenným partnerom. Konferencia si ďalej za cieľ kládla konkrétne ciele, spočívajúce v možnosti spoločného presadenia záujmov zúčastnených krajín, čo by malo viesť ku skvalitneniu poskytovaných služieb v oblasti pohrebníctva s možnosťou priblíženia sa na uroveň európskeho štandardu.


Garantom konferencie bol hlavný hygienik Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH., ktorého na podujatí zastupovali ním poverení pracovníci. ... V konečnom dôsledku vyplynula potreba prijať rezolúciu účastníkov konferencie a ustanoviť komisiu zloženú zo zástupcov prítomných štátov, ktorá by sledovala plnenie rezolúcie a dohliadala na presadzovanie záverov rezolúcie. Prítomnosť štátnych úradníkov V4 by toho mala byť garantom.
 
sutaz vykop_4268
Zľava: 2 miesto PL-Dvonč, 1. miesto SK Bratislava, 3. miesto ČR Sokolov , viac fotografií v galérii na konci článku
Súťaž vo výkope hrobov štátov V4
Táto akcia bola pre médiá príťažlivým bodom programu Slovak Funeral. Jej cieľom však nebola bulvárna prezentácia hrobárov. Naopak, cieľom bolo poukázanie na náročné povolanie v pohrebníctve, ktoré si ľudia často zamieňajú s výkopovými prácami pozdĺž ciest, prácami, ktoré sú podhodnotené a vykonávajú ich ľudia s tým najnižším vzdelaním a neraz po výkone trestu. Opak je pravdou. Túto zodpovednú prácu, ako sa mohli presvedčiť i prítomní novinári v rozhovoroch so súťažiacimi, vykonávajú ľudia vzdelaní, a ako bolo vyššie spomenuté i s potrebnými znalosťami, ktoré by im mohli závidieť iné "dôležitejšie" profesie.
 
 
vystava 2014 report velke_4007
Žiaci súťažili v aranžovaní, viac fotografií v galérii na konci článku
Súťaž v aranžovaní
Aj na tomto ročníku nemohla chýbať súťaž v aranžovaní,ktorej sa zúčastnili dve stredné školy so svojimi žiakmi. SOŠ Želovce si po vyhodnotení odnieslo jednu zlatú medailu, získala ju žiačka Dominika Tóthová, 2.ročník uč. odbor záhradník za 1. miesto vo vypichovanej väzbe – ikebana, ostatné ocenenia pripadli po hodnotení nezávislej poroty SOŠ Malinovo. Jaroslava Lenčéšová 2. miesto - prízdoba urny, Norbert Nozdrovický 1 zlatá a 2 strieborné, Filip Krajčovič 1. miesto za prízdobu urny. Ich nádherné práce ostali zdobiť výstavný stánok (kde súťažili) až do konca výstavy a tak si ich návštevníci mali možnosť v kľude detailne prezrieť.

 
vystava 2014 report velke_4346
Návštevníci SAPaKS výstavu chválili, viac fotografií v galérii na konci článku
Hodnotenie výstavy
Na výstave bol prakticky kompletný sortiment, ktorý je potrebný pre činnosť podnikateľov v pohrebníctve. V menšej miere tu boli zastúpení odborníci - kamenári. Ich výstava prebieha samostatne každý rok v marci. Ako povedal generálny riaditeľ Expo Center Ing. Pavol Hozlár vo svojom príhovore na slávnostnej večeri: „Produkty kamenárov, truhlárov, zdravotníkov, záhradníkov a mnoha ďalších s pohrebníctvom súvisia do takej miery, že sa budeme snažiť spojiť obidve výstavy Kamenár a Slovak Funeral, čo povedie ku komplexnejšej ponuke pre podnikateľov a širokú verejnosť.“ Samozrejme, i my si myslíme, že toto je správna cesta, veď na výstavách po celej Európe to takto funguje už celé desaťročia.

„Výstavu hodnotíme z nášho pohľadu ako mimoriadne úspešnú,“ povedal i predseda SAPaKS Ladislav Stríž pre médiá a prítomných. „Nielen svojim prínosom pre oblasť pohrebníctva, ale aj kvôli účasti zahraničných vystavovateľov, ktorých je na tomto ročníku viac ako na predchádzajúcom,“ upresnil v príhovore.

Na záver môžeme len dodať, že na ten ďalší ročník sa už dnes tešíme spolu s vami, ktorí ste si nenechali ujsť Slovak Funeral 2014 a tí, ktorý termín výstavy premeškali majú možnosť to napraviť pri budúcej výstave. Sledujte stránku www.slovak-funeral.sk kde budeme o prípravách a termíne informovať v predstihu.

Kliknutím na obrázok otvoríte jednotlivé galérie
Prezrite si pohodlne ďalšie 3 albumy

Slovak Funeral 2014 foto z výstavy


« Späť na zoznam fotogalérií
 

Výkop hrobov - súťaž


« Späť na zoznam fotogalérií
 

Konferencia V4 - 2014


« Späť na zoznam fotogalériíSpäť na Projekt
 

 

Odkazy na ostatné ročníky

Slovak Funeral 2018
Slovak Funeral 2016
Slovak Funeral 2012